foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Walne Zebranie Członków BUTW

 

 

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków BUTW.


Zarząd BUTW informuje, że w dniu 16 maja 2022r. o godz. 15.00 w sali MOKiS w Bielawie odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków BUTW.
Zarząd informuje, że w przypadku braku wymaganej ilości członków
w pierwszym terminie (tj. o godz. 15.00 dnia 16 maja br.)
wyznacza się termin II (zgodnie ze Statutem BUTW)
w tym samym dniu – 16 maja 2022r. o godz. 15.15.


Porządek Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego BUTW w dniu 16.05.2022


1. Powitanie członków BUTW i otwarcie zebrania – prezes BUTW Danuta Szeremeta.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania - przewodniczący zebrania.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
5. Głosowanie jawne.
6. Stwierdzenie quorum przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną.
7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności BUTW
    za rok 2021 - prezes Danuta Szeremeta.
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi
    BUTW - uchwała - przewodnicząca Wanda Kędzierska.
9. Dyskusja na temat zaprezentowanych sprawozdań i podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań - głosowanie.
10. Zmiana w Statucie BUTW Rozdział IV pkt.36 - Zarząd składa się od 5 do 9 osób
    i pkt 40 - Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 osób głosowanie jawne - uchwała.
11. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.
12. Głosowanie jawne i wybór nowego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej - podjęcie uchwały.
13. Dyskusja i wolne wnioski.
14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków - przyjęcie uchwał.
15. Zakończenie Walnego Zebrania.

Copyright 2024  rsproduction.pl