foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

O nas - historia

 Grupa aktywnych mieszkańców Bielawy zainicjowała utworzenie UTW. 31 stycznia 2005 r. na posiedzeniu członków założycieli podjęto uchwałę o powołaniu stowarzyszenia i jego władz, tj. zarządu i komisji rewizyjnej. Przyjęto także główne cele i zadania UTW: 

  • włączanie ludzi starszych do systemu kształcenia ustawicznego,
  • aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna,
  • promocja zdrowego stylu życia,
  • rozwijanie profilaktyki gerontologicznej,
  • poprawa jakości życia osób starszych,
  • stwarzanie warunków do dobrego starzenia się,
  • rozwijanie różnych zainteresowań oraz umiejętności,
  • popularyzacja i wspieranie wartościowego sposobu życia wśród ludzi w wieku późnej dorosłości,
  • stwarzanie warunków do: rozwoju intelektualnego, realizacji procesów integracyjnych, koordynacji działań zdrowotno-rehabilitacyjnych.

       25 kwietnia 2005 r. Sąd Rejonowy we Wrocławiu wydał postanowienie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego stowarzyszeń. 20 czerwca 2005 r. BUTW otrzymał nr identyfikacyjny REGON. 26 września 2005 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Bielawie odbyła się Inauguracja Pierwszego Roku Akademickiego 2005/2006. Wykład inauguracyjny wygłosiła dr Walentyna Wnuk, a referat o działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Polsce  Zofia Odjas.

       20 lutego 2006 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków zgromadzenia, na którym podjęto uchwałę o powołaniu nowego zarządu na czteroletnią kadencję. 25 stycznia 2010 r. na Walnym Zgromadzenie wybrano nowy Zarząd BUTW i Komisję Rewizyjną.  Po zakończonej kadencji w dniu 3 marca 2014 r.  w wyniku wyborów powołano obecnie działający skład zarządu i komisji.

 

Copyright 2024  rsproduction.pl