foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Konferencje

KONFERENCJE NAUKOWE

 * Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku w dniu 6 czerwca 2014 roku zorganizował konferencję z okazji „170 rocznicy buntu tkaczy sowiogórskich”.

Podczas konferencji został wygłoszony wykład historyczny przez dra Tomasza Przerwę pt. „Utkany dramat: Nędza i powstanie tkaczy sowiogórskich 1844”.Uczestnicy konferencji obejrzeli również film dokumentalny z 1989r „ Tkacze i zielony słoń” Roberta Stando. W galerii korytarz została wystawiona grafika Kathe Kollwitz” Powstanie tkaczy”. Występ dzieci i młodzieży ze spółdzielczego centrum kultury uświetnił konferencję.

Uczestnicy ( 180 osób) otrzymali materiały konferencyjne w tym: broszury , publikacje o buncie tkaczy.

Nadmienić należy ,że konferencja była ciągiem wydarzeń upamiętniających 170 rocznice buntu tkaczy. Dzień wcześniej tj. 5 czerwca odbył się rajd pieszy – szlakiem tkaczy sowiogórskich organizowany przez Miejska Bibliotekę Publiczna. Natomiast 6 czerwca o godz. 21.00 na rynku w Bielawie został przedstawiony spektakl ( teatr uliczny) przygotowany przez młodzież w ramach Bielawskiego Centrum Aktywizacji Lokalnej ” Bunt tkaczy”.

* Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku od października 2012 roku do czerwca 2013 roku realizował projekt pn. „Aktywny Senior to obywatel XXI wieku”. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności osób starszych (ASOS).

17 czerwca 2013 r. odbyła się konferencja z okazji zakończenia projektu. W trakcie konferencji zaprezentowano różne formy aktywności seniorów i ich udziału w życiu społecznym. Grupa teatralna zaprezentowała adaptację tekstów Kabaretu LOŻA 44, które przygotowywała podczas warsztatów teatralnych. W galerii KORYTARZ zorganizowano unikalną wystawę zdjęć wykonanych przez uczestników warsztatów fotograficznych pt. „Nasze dzieciństwo wczoraj i dziś”. Natomiast prezentacja multimedialna pokazała jak realizowany był projekt, który obejmował:

  1. Zajęcia kulturalno-komputerowe: warsztaty fotograficzne, teatralne, wokalne rękodzielnicze, kulinarne, nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.

  2. Zajęcia sportowe i rekreacyjne.

  3. Spotkania integracyjne seniorów i młodzieży.

  4. Wyjazdy turystyczno-edukacyjne „Szlakiem historii Polski”.

Dzięki warsztatom wokalnym powstał uniwersytecki chór, który zaprezentował swoje umiejętności śpiewu wielogłosowego.

 * 22 października 2012 roku Bielawski UTW był organizatorem konferencji Senior XXI wieku”, przygotowanej z okazji Europejskiego Roku Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, ustanowionego przez Komisję Europejską.

W konferencji nie mogła wziąć udziału osobiście Lidia Geringer de Oedenberg, ale dzięki technice przemówiła z ekranu podkreślając, że starzejące się społeczeństwa mogą być szansą dla Europy dzięki potencjałowi, który w nich drzemie. Uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w swoim wystąpieniu zaznaczył , że starsi i młodzi tworzą całość, a seniorzy są fundamentami, na których stoją młodzi.

Zebrani wysłuchali wykładu prof. Stefana Bednarka poświęconego „Buntowi trzeciej młodości”. Dużym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszyły się warsztaty dotyczące zagadnień: wizaż dla seniora, senior XXI wieku, śladami przeszłości oraz zdrowie, relaks i sport.

Patronat naukowy nad konferencją objął Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Patronatem honorowym konferencję objęli:

  • Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek,

  • Burmistrz Bielawy Ryszard Dźwiniel,

  • Burmistrz Pieszyc Mirosław Obal

* Z okazji jubileuszu 5-lecia BUTW w dniach 20-21 września 2010 r. zorganizowano konferencję pt.: AKTYWNY SENIOR W DOBIE DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH.

W dniu 20.IX.2010 r. dr Walentyna Wnuk” przedstawiła w swoim wykładzie „Potencjał późnej dorosłości”, a 21.IX.2010 r. uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu prof. dr hab. Józefy Chrzanowskiej na temat: „Kształcenie ustawiczne odpowiedzią na wyzwania współczesności”. Dodatkowym punktem spotkania były warsztaty zorganizowane w grupach o tematyce: zdrowa żywność, recykling oraz różne form aktywności seniora.

Patronatem honorowym konferencję objęli:

  • Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński,

- Burmistrz Bielawy Ryszard Dźwiniel,

- Burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun.

* 10 października 2006 r. Domu Parafialnym w Bielawie Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował konferencję pt.: „SENIOR W MIEŚCIE” z okazji Dnia Seniora.

 

Wykład nt.: „Psychologiczne sytuacje człowieka dorosłego w wieku senioralnym” wygłosił ks. dr Janusz Michalewski. Kolejnym tematem była „Rola seniorów w rodzinie” przedstawiona przez mgr Grażynę Smolińską. 

Copyright 2024  rsproduction.pl