foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Walne Zebranie Członków BUTW

Walne Zebranie sprawozdawcze członków BUTW.

Zarząd BUTW informuje, że w dniu 29 kwietnia 2024r. o godz. 15.00
w Sali Teatru Robotniczego
odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawcze członków BUTW.
Zarząd informuje, że w przypadku braku wymaganej ilości członków w pierwszym terminie(tj. o godz. 15.00 w dniu 29 kwietnia br.)
wyznacza się termin II (zgodnie ze Statutem BUTW) w tym samym dniu 29 kwietnia 2024r. o godz. 15.15.

 Porządek Walnego Zebrania sprawozdawczego BUTW w dniu  29 kwietnia 2024 r.

 1. Powitanie członków BUTW i otwarcie zebrania – prezes BUTW Danuta Szeremeta.
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania - przewodniczący zebrania.
  4. Wybór Komisji skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania.
  5. Głosowanie.
  6. Stwierdzenie quorum przez Komisję skrutacyjną.
  7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności BUTW za rok 2023 prezes Danuta Szeremeta.
  8. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności BUTW za rok 2023 - prezes Danuta Szeremeta.
  9. Dyskusja nad zaprezentowanymi sprawozdaniami i podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań – głosowanie.
  10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i jej wnioski.
  11. Głosowanie nad absolutorium dla zarządu - podjęcie uchwał.
  12. Dyskusja i wolne wnioski.
  13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków -przyjęcie uchwał.
  14. Zakończenie Walnego Zebrania.

Copyright 2024  rsproduction.pl