foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Walne Zebranie Członków BUTW

 

 

 

Walne Zebranie sprawozdawcze członków BUTW.

 

Zarząd BUTW informuje, że w dniu  8 maja 2023r. godz. 15.00 w sali Teatru Robotniczego odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawcze członków BUTW.

Zarząd informuje, że w przypadku braku wymaganej ilości członków w pierwszym terminie

(tj. o godz. 15.00 dnia 8 maja br.)

wyznacza się termin II (zgodnie ze Statutem BUTW)

w tym samym dniu 8 maja  2023r. o godz.15.15.

Porządek Walnego Zebrania sprawozdawczego BUTW w dniu  8 maja 2023 r.

 1. Powitanie członków BUTW i otwarcie zebrania – prezes BUTW Danuta Szeremeta.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie  porządku zebrania - przewodniczący zebrania.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania.
 5. Głosowanie.
 6. Stwierdzenie quorum przez Komisję Mandatowo - skrutacyjną.
 7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności  BUTW za rok 2022 - prezes Danuta Szeremeta.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności BUTW za rok 2022 - prezes Danuta Szeremeta.
 9. Dyskusja na temat zaprezentowanych sprawozdań i podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań – głosowanie.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i jej wnioski.
 11. Głosowanie nad absolutorium dla zarządu - podjęcie uchwał.
 12. Dyskusja i wolne wnioski.
 13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków - przyjęcie uchwał.
 14. Zakończenie Walnego Zebrania.

Copyright 2024  rsproduction.pl