foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Home

Walne Zebranie Członków BUTW.

 

Zarząd BUTW informuje, że w dniu 22 czerwca 2020r. godz. 15.00 w Sali Teatru Robotniczego odbędzie się

Walne Zgromadzenie Członków BUTW.

Zarząd informuje, że w przypadku braku wymaganej ilości członków w pierwszym terminie

(tj. 22 czerwca 2020r. o godz.15.00)

wyznacza się termin II (zgodnie ze Statutem BUTW) w tym samym dniu – 22 czerwca  2020r.o godz. 15.15

 

Porządek Walnego Zebrania BUTW w dniu  22 czerwiec 2020 r.

 1. Otwarcie zebrania – prezes
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
 3. Przedstawienie porządku zebrania
 4. Głosowanie - Zatwierdzenie porządku obrad
 5. Powołanie komisji mandatowo-skrutacyjnej
 6. Głosowanie
 7. Powołanie komisji uchwał i wniosków
 8. Głosowanie
 9. Stwierdzenie quorum przez komisję skrutacyjną
 10. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2019 –dyskusja
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019 – dyskusja
 12. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań – głosowanie
 13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i jej wnioski
 14. Głosowanie nad absolutorium  dla zarządu
 15. Dyskusja programowa, uwagi, wnioski
 16. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków
 17. Komunikaty, informacje
 18. Zakończenie zebrania.

 

Copyright 2022  rsproduction.pl