foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Władze

Zarząd BUTW-  skład osobowy w latach:

 2018-

 • Danuta Szeremeta                       prezes
 • Maria Krupska                             z-ca prezesa
 • Halina Bzdeń                               sekretarz
 • Aleksandra Figura                        skarbnik
 • Krystyna Kamińska                       członek
 • Kroczak Helena                            członek
 • Skowrońska Zofia                         członek
 • Halina Sobota                               członek
 • Irena Wojciechowska                    członek

 2016 - 2018

 • Grażyna Smolińska – prezes,
 • Danuta Szeremeta – wiceprezes, 
 • Andrzej Zyzański – sekretarz, 
 • Aleksandra Figura –  skarbnik,
 • Emilia Chudoba – członek,
 • Bogusław Hababicki – członek,
 • Pelagia Kabaj – członek,
 • Maria Krupska –  członek,
 • Urszula Sochacka-Żabicka – członek.

-  2015 - 2016:

 • Grażyna Smolińska – prezes,
 • Danuta Szeremeta – wiceprezes, 
 • Andrzej Zyzański – sekretarz, 
 • Teresa Wejder –  skarbnik,
 • Jan Brzeźniakiewicz - członek
 • Emilia Chudoba – członek,
 • Pelagia Kabaj – członek,
 • Maria Krupska –  członek,
 • Barbara Olszewska – członek.

 

-  2014 – 2015:

 • Grażyna Smolińska – prezes,
 • Barbara Kiełkiewicz – wiceprezes, 
 • Andrzej Zyzański – sekretarz, 
 • Teresa Wejder –  skarbnik,
 • Jan Brzeżniakiewicz – członek,
 • Emilia Chudoba – członek,
 • Pelagia Kabaj – członek,
 • Maria Krupska –  członek,
 • Danuta Szeremeta – członek.

 

-  2010 – 2014:

 • Grażyna Smolińska – prezes,
 • Teresa Kurzawa – wiceprezes, 
 • Barbara Kiełkiewicz – sekretarz, 
 • Teresa Wejder –  skarbnik,
 • Henryk Budny – członek,
 • Emilia Chudoba – członek,
 • Pelagia Kabaj – członek,
 • Maria Krupska –  członek,
 • Danuta Szeremeta – członek.

-  2006 – 2010:

 • Grażyna Smolińska – prezes, 
 • Wanda Stępień-Kowalczyk – wiceprezes,
 • Emilia Chudoba - sekretarz, 
 • Danuta Szeremeta – skarbnik
 • Ewa Glura – członek,
 • Zofia Odjas – członek,
 • Teresa Zajda – członek.

-  2005 - 2006:

 • Grażyna Smolińska – prezes, 
 • Ewa Glura – wiceprezes, 
 • Stefania Krajewska – sekretarz,
 • Barbara Zjawin – skarbnik, 
 • Emilia Chudoba – członek, 
 • Jadwiga Karczmarz – członek, 
 • Jakub Wietecha – członek. 

Nastąpiła zmiana w zarządzie:  powołano  Zofię Odjas i Danutę Szeremetę (rezygnacja Jadwigi Karczmarz i Jakuba Wietechy).

 Komisja rewizyjna- skład osobowy w latach:

- 2015...

 • Danuta Jarząbek - przewodnicząca
 • Danuta Szozda - zastępca
 • Henryka Węgrzyn - sekretarz
 • Stanisław Kossakowski - członek
 • Jacek Nowacki - członek

- 2014 - 2015

 • Danuta Jarząbek, Stanisław Kossakowski, Jacek Nowacki.

 - 2014:

 • Danuta Jarząbek, Stanisław Kossakowski, Jacek Nowacki.

-  2010 – 2014:

 • Danuta Jarząbek, Jolanta Sztemberg, Danuta Szozda.

Zmiana w  komisji: powołano Annę Głąbę i Teodozję Tyrkiel  (rezygnacja Danuty Szozdy i Jolanty Sztemerg). 

-  2006–2010: 

 • Zdzisława Skarżyńska, Małgorzata Gęs, Barbara Szwajkosz.

Zmiana w  komisji: powołano Jolantę Sztemberg (rezygnacja Małgorzaty Gęs

-2005 – 2006:

 • Pelagia Kabaj, Irena Gawrycka, Genowefa Zaganiacz.

Zmiana w komisji: powołano Danutę Jęczmienną (rezygnacja Ireny Gawryckiej).

Copyright 2022  rsproduction.pl