foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków BUTW.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków BUTW.

Zarząd BUTW informuje, że w dniu 29 kwietnia 2019r. godz.15.00 w Sali Teatru Robotniczego odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków BUTW. Zarząd informuje, że w przypadku braku wymaganej ilości członków w pierwszym terminie (tj. o godz.15.00  29 kwietnia br.)wyznacza się termin II (zgodnie ze Statutem BUTW) w tym samym dniu - 29 kwietnia 2019r.o godz.15.15.

Porządek Walnego Zebrania UTW w dniu 29 kwietnia 2019r.

 1. Otwarcie zebrania – prezes /Danuta Szeremeta
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 1. Przedstawienie porządku zebrania.
 1. Głosowanie - Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Powołanie komisji: mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków
 3. Głosowanie.
 4. Stwierdzenie quorum przez komisję skrutacyjną.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2018 /Danuta Szeremeta –dyskusja.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018/Krzysztof Pawlak – dyskusja.
 7. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań – głosowanie.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i jej wnioski/przewodnicząca Wanda Kędzierska
 9. Głosowanie nad absolutorium  dla zarządu.
 10. Przedstawienie planu działań na rok 2019.
 11. Dyskusja programowa, uwagi, wnioski - głosowanie
 12. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
 13. Komunikaty, informacje,

      17.Zakończenie zebrania.

                                         ZARZĄD  BUTW

Copyright 2020  rsproduction.pl